Mobile Social Congress

Actua 2020!

Signa les peticions globals per avançar cap a una electrònica justa!

 

  • #LongLiveMyPhone

Tenim una oportunitat històrica per a demanar a la Comissió Europea mòbils més durables i reparables, i així disminuir el seu impacte social i ambiental negatiu. Per a aconseguir-ho, hem de fer soroll abans que la UE publiqui el seu Circular Economy Action Plan a inicis de Març 2020. Molt de soroll!

SIGNA AQUÍ LA PETICIÓ

 

  •  Universitats en acció

La compra pública responsable d’electrònica a un clic. Les comunitats universitàries – alumnat, exalumnat, PAS i professorat – ens mobilitzem per tal que les universitats públiques catalanes formin part de la fundació Electronics Watch. A través d’aquest lloc web fem arribar la nostra petició als rectorats així com al CSUC.

SIGNA AQUÍ LA PETICIÓ

 

 

  • Public Money, Public Code

Per què el programari creat amb els diners dels contribuents no s’allibera com a programari lliure? Volem legislació que reguli que el programari finançat públicament pel sector públic es faci públic com a programari lliure o codi obert. Si són diners públics, el codi ha de ser públic. El codi pagat per la gent ha d’estar disponible per a altres persones!

SIGNA AQUÍ LA PETICIÓ
  • Complicit: Demana a Samsung i Apple que protegeixin els treballadors dels enverinaments

Mireu el trailer del documental Complicit i firmeu la petició demanant que Apple i Samsung i altres productors d’electrònica de consum protegeixin els treballadors i treballadores eliminant totes les toxines conegudes i productes químics que causen càncer com el benzè i el n-hexà de totes les etapes de la cadena de subministrament de fabricació de dispositius.

SIGNA AQUÍ LA PETICIÓ