Mobile Social Congress

Introducció 2021

Mobile Social Congress,

El Mobile Social Congress (MSC) celebra aquest any la seva 6a edició. Com cada any, SETEM Catalunya aposta per aquest espai de trobada i reflexió ciutadana al voltant d’un model de producció i consum de les tecnologies de la informació i la comunicació. Un model que genera greus vulneracions en drets humans i ambientals que queden invisibilitzades al Mobile World Congress.

L’avançament de la COVID-19 ha suposat una alteració sense precedents del nostre funcionament com a societat. Aquesta alteració s’ha vist reproduïda al sector de l’electrònica, que ha viscut canvis remarcables a diversos nivells: en les condicions laborals de les seves treballadores, en el funcionament de la cadena de subministrament, en els hàbits de consum de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, en l’acumulació de poder i d’influència per part de certes companyies del sector, en l’ús creixent d’internet i en l’exposició sense precedents de la nostra vida privada i intimitat a les xarxes.

Davant d’aquests canvis de tendència, veiem imprescindible continuar donant visibilitat i incidint en els diferents impactes socials i ambientals adversos que són intrínsecs al model actual de producció, consum i descartament de les TIC però, alhora, veiem primordial donar visibilitat a la manera en què la pandèmia ha generat transformacions en les diferents vessants del sector i en com ha generat la necessitat de fer-ne un replantejament. També, veiem essencial seguir visibilitzant les iniciatives tecnològiques emmarcades en l’economia social i solidària que aporten solucions als nous reptes socials i mediambientals a què ens enfrontem.