Mobile Social Congress,

El Mobile Social Congress (MSC) celebra aquest any la seva 6a edició. Com cada any, SETEM Catalunya aposta per aquest espai de trobada i reflexió ciutadana al voltant d’un model de producció i consum de les tecnologies de la informació i la comunicació. Un model que genera greus vulneracions en drets humans i ambientals que queden invisibilitzades al Mobile World Congress.

L’avançament de la COVID-19 ha suposat una alteració sense precedents del nostre funcionament com a societat. Aquesta alteració s’ha vist reproduïda al sector de l’electrònica, que ha viscut canvis remarcables a diversos nivells: en les condicions laborals de les seves treballadores, en el funcionament de la cadena de subministrament, en els hàbits de consum de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, en l’acumulació de poder i d’influència per part de certes companyies del sector, en l’ús creixent d’internet i en l’exposició sense precedents de la nostra vida privada i intimitat a les xarxes.

Davant d’aquests canvis de tendència, veiem imprescindible continuar donant visibilitat i incidint en els diferents impactes socials i ambientals adversos que són intrínsecs al model actual de producció, consum i descartament de les TIC però, alhora, veiem primordial donar visibilitat a la manera en què la pandèmia ha generat transformacions en les diferents vessants del sector i en com ha generat la necessitat de fer-ne un replantejament. També, veiem essencial seguir visibilitzant les iniciatives tecnològiques emmarcades en l’economia social i solidària que aporten solucions als nous reptes socials i mediambientals a què ens enfrontem.