Mobile Social Congress

Actua 2021!

Signa les peticions globals per avançar cap a una electrònica justa!

Stop Union Busting

Organitzar-se en sindicats per negociar millors condicions laborals és un dret fonamental de les persones treballadores. Tot i això, les principals empreses d’electrònica s’oposen a l’existència dels sindicats, tot emprenent accions discriminatories i coercitives per impedir-ne la creació. Dóna suport al dret de sindicalització a la indústria electrònica!


Public Money, Public Code

Per què el programari creat amb els diners dels contribuents no s’allibera com a programari lliure? Volem legislació que reguli que el programari finançat públicament pel sector públic es faci públic com a programari lliure o codi obert. Si són diners públics, el codi ha de ser públic. El codi pagat per la gent ha d’estar disponible per a altres persones!


Amazon, let workers unionize!

Amazon està emprenent accions per impedir que el seu personal treballador s’organitzi en sindicats per tal d’exigir millors condicions laborals. La companyia ha estat sabotejant els intents de les persones treballadores d’organitzar-se en diversos països, mitjançant tècniques d’espionatge i control. Mostra el teu suport amb les persones treballadores d’Amazon!