Declaració de la Campanya global per avançar cap al Tractat Vinculant

Declaració de la Campanya global per avançar cap al Tractat Vinculant

La setmana del 13 al 18 d’octubre s’ha celebrat la quarta sessió del Grup de Treball Intergovernamental sobre Empreses i Drets Humans del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra. El Tractat Vinculant és l’eina que pot acabar amb la impunitat de les transnacionals en matèria mediambiental i drets humans. Després de la setmana de mobilitzacions, en les quals també hi ha participat les entitats del consorci europeu Make ICT Fair, compartim un text de la Campanya Global analitzant aquesta darrera sessió i els passos a seguir per aconseguir el Tractat Vinculant.

 

Declaració de la Campanya Global per la cloenda de la quarta sessió del Grup de Treball Intergovernamental de composició oberta sobre empreses transnacionals i altres empreses en matèria de drets humans (OEIGWG)

Palais des Nations – Ginebra – 18 d’octubre 2018

Sr. President,
La Campanya Global per reclamar la sobirania dels pobles, desmantellar el poder de les transnacionals i posar fi a la seva impunitat (Campanya Global), una xarxa internacional de més de 250 membres representants de moviments socials i de les afectades i afectats per les activitats de les transnacionals, s’ha compromès fermament amb la creació del mandat del Grup de Treball Intergovernamental de composició oberta sobre les empreses transnacionals (ETN) i altres empreses comercials en matèria de drets humans (OEIGWG) per tal que aquest grup elabori un tractat vinculant en relació amb les ETN.
La Campanya Global ha participat activament en el procés de negociació d’aquest grup de treball des dels seus inicis. Així mateix, a més de moltes contribucions escrites i orals, l’any passat vam presentar una proposta de Tractat i enguany presentem comentaris i propostes sobre el projecte de Convenció presentat per la Presidència del Grup de Treball Intergovernamental.
La Campanya Global assegura el seu suport al Grup de Treball per continuar amb l’elaboració de l’instrument internacional jurídicament vinculant sobre les empreses transnacionals.
En relació amb les recomanacions i conclusions, lamentem que aquestes no facin referència als debats dels darrers tres anys.
Pel que fa al contingut, és essencial que el Grup de Treball revisi a fons el projecte de tractat presentat en la quarta sessió, incloent els següents sis elements:1) El futur tractat ha d’estar dirigit a les ETN i altres empreses amb activitats transnacionals, de conformitat amb el mandat atorgat al Grup de Treball Intergovernamental en la resolució 26/9.
2) El futur tractat ha de contenir obligacions directes per les ENT. També ha d’establir la responsabilitat conjunta i solidària de les empreses matrius amb les entitats al llarg de la cadena global de producció (filials, subcontractistes, proveïdores, etc.)
3) El futur tractat ha de preveure un mecanisme internacional d’aplicació amb poders d’aplicació eficaços i vinculants. En aquest sentit, la Campanya Global proposa la creació d’un Tribunal Internacional per judicialitzar a les ETN que cometen violacions als drets humans i un Centre Internacional de Monitoratge de les ETN.
4) El futur tractat ha d’establir de manera clara la preeminència de les obligacions de drets humans sobre els acords de comerç i inversió.
5) El futur tractat ha d’incloure mesures concretes contra la influència de les ETN en el procés de formulació de polítiques públiques a nivell internacional i nacional.
6) La participació efectiva de la societat civil en totes les etapes de les negociacions sobre el projecte de tractat i la salvaguarda del procés de la influència de les ETN i els seus representants.
Aquests són elements claus per l’èxit de la tasca del Grup de Treball Intergovernamental i per poder elaborar un instrument eficaç i útil, que permeti a les afectades accedir a una justícia tangible. En aquest sentit, aquests elements han de ser inclosos en el projecte de tractat revisat.
Durant quasi 50 anys, els òrgans de Nacions Unides han treballat per establir normes vinculants per a les ETN, sense èxit. Les afectades han depositat la seva esperança en la tasca d’aquest Grup de Treball en la seva cerca de justícia.
En un context de múltiples crisi (socials, econòmiques, polítiques, ambientals) i conflictes, aquest Grup de Treball podria fer la seva modesta contribució regulant les activitats d’aquestes entitats que escapen a tot control democràtic i legal. Aquesta reglamentació també permetrà als Estats i als pobles, víctimes de les ETN, recuperar una part important de la seva sobirania.
Instem a tots els Estats a participar constructivament en el procés, respectant el propòsit de la resolució 26/9.
Gràcies per la vostra atenció.