Mobile Social Congress

Què és l’MSC?

Què és el Mobile Social Congress?

El Mobile Social Congress és un espai impulsat per SETEM Catalunya, en el marc de la campanya Electrònica Justa, de trobada, reflexió i sensibilització ciutadana al voltant del model de consum i de producció d’aparells electrònics i tecnologies de la informació i la comunicació.

La indústria electrònica és un dels sectors més dinàmics i importants de l’economia mundial i Barcelona es converteix cada any en el seu principal aparador amb el Mobile World Congress. Les poques empreses transnacionals que controlen aquest negoci presenten anualment els seus avenços i promouen un consumisme incessant de nous productes.

El Mobile Social Congress neix com una contraproposta al Mobile World Congress. L'objectiu és generar una reflexió i més consciència sobre els impactes generats amb la producció i consum d'electrònica, silenciats en esdeveniments com el Mobile World Congress, i fer-ne una anàlisi crítica en clau ecologista, feminista i de drets humans i laborals; denunciar un model injust, extractivista, i consumista, i pensar noves maneres de produir i consumir aparells electrònics, respectant els drets de les persones, el medi ambient, i fent un ús responsable dels recursos, per poder abastir a les generacions futures sense vulnerar els drets fonamentals d’altres pobles i territoris.

Quina problemàtica aborda el Mobile Social Congress?

La indústria de l’electrònica requereix recursos minerals no renovables de forma insaciable amb un impacte ambiental i social alarmant en les comunitats que pateixen l’extractivisme miner. A més, l’opacitat de les cadenes de subministrament globals permet a les grans marques d’aquesta indústria vulnerar constantment els drets laborals, i les regulacions sanitàries i protocols de seguretat a les fàbriques on se subcontracten la manufactura dels seus productes.

Així mateix, la irresponsabilitat empresarial s’estén també al cicle de vida d’aquests aparells, on no es té en compte la reparació, la reutilització ni el reciclatge. L’obsolescència programada i el consum poc responsable, empitjoren any rere any la contaminació generada pels residus electrònics, amb impactes desiguals al Nord i al Sud Globals, sent els països del sud global els principals receptors d’aquests residus, i, per tant, de les problemàtiques socials i mediambientals que se'n generen.

Finalment, com a usuàries, tenim sovint allotjades les nostres dades a servidors els interessos dels quals desconeixem i que poden facilitar l’accés a les nostres comunicacions i dades sense el nostre control. La mateixa lògica privativa del capitalisme promou la privatització del coneixement, com és el cas del programari, i afavoreix un sector tecnològic controlat per poques multinacionals.

Apostem per la sobirania tecnològica i una electrònica més justa.

Cada any, al Mobile Social Congress, exposem diverses temàtiques d’actualitat al voltant d’aquestes qüestions, per tal d’oferir l’oportunitat a la ciutadania de conèixer què s’amaga darrere de l’actual model electrònic, i què cal fer per canviar-lo, presentant també iniciatives i projectes innovadors que aposten per la sobirania tecnològica i per una electrònica més justa.