Premsa

Contacte de premsa i petició d'entrevistes

Correu electrònic

premsa@mobilesocialcongress.cat

VÍCTOR YUSTRES

Telèfon

+34 93 441 53 35