Premsa

Comunicats de premsa

Contacte de premsa i petició d'entrevistes:

Nota de premsa 12/02/2018

Contacte de premsa i petició d'entrevistes

Correu electrònic

premsa@mobilesocialcongress.cat

VÍCTOR YUSTRES

Telèfon

+34 93 441 53 35